CALDERERIA


TRANSFORMACIÓ DE LA XAPA

Som especialistes en transformació de la xapa

Disposem de maquinària per a la fabricació de qualsevol mena de dipòsit, cons, reduccions, etc.

Realitzem qualsevol mena de soldadura segons necessiti el procés de fabricació.

Tenim molts anys d'experiència en transformació de la xapa, disposem de maquinària i recursos per a la realització de qualsevol projecte i disseny.

Corbat, plegat, extorsionat, etc.

Bols

Soldar

SOLDADURA

Som experts en tota mena de soldadures.

  • MIG
  • TIG
  • ELÈCTRODE

En diversos materials: ferro, inox, alumini. I diferents tipus d'aliatges.

Els nostres treballadors disposen de les homologacions vigents.


SISTEMA DE FABRICACIÓ

Per al desenvolupament i traçat utilitzem programari actualitzat.

Si el client ens envia el seu projecte, ho estudiarem i donarem consell per a la màxima eficàcia. Evitant repeticions molestes per al client.

Cap projecte no quedarà fora del nostre abast.

Fabricació

Rercursos

RECURSOS

Comptem amb tots els recursos necessaris per complir la nostra feina, treballem amb una àmplia carta d'empreses de diferents serveis, des de transports especials, empreses amb maquinària pesada de plegat i corbat, mecanització d'alta precisió...

Enginyers i arquitectes avaluaran la nostra feina.

Comptem amb professionals calderers altament qualificats. Comptem amb l'assessorament i el suport d'empreses especialitzades en talls especials, desenvolupaments de peces complicades, etc.

Cap projecte no quedarà desatès.


Control de qualitat

Verifiquem les soldadures segons la normativa vigent, amb els certificats de control de qualitat que li corresponguin segons tipus de material, ús, pressió, etc.

Abans de la realització de qualsevol soldadura detallem als nostres treballadors el gruix segons el gruix de materials a soldar. A si com la preparació correcta dels materials a soldar com el seu aixamfranat o separació.

Soldadors homologats

Realitzem les proves pertinents a petició del client, assaigs no destructius.

  • Entreguem els certificats de control de qualitat segons normatives.
  • Prova de líquids penetrants.
  • Soldadures radiografiades.
  • Assaig amb ultrasò